Học lý thuyết lái xe A1

Hướng dẫn học lý thuyết lái xe A1 theo quy định bộ đề mới của Bộ Giao Thông.

Năm 2013 Tổng cục đường bộ thuộc bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam đã đưa ra và chính thức áp dụng bộ 450 câu hỏi sát hạc lái xe mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 cho các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, F…Điểm mới ở bộ 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe lần này dễ thấy nhất là đã không còn các đáp án dạng như “Tất cả phương án trên đều đúng”,  “Tất cả phương án trên đều sai”, “Cả hai phương án trên đều đúng”, “Cả A và B đều đúng”…. Mà thay vào đó, người học/thi sẽ phải lựa chọn tất cả các phương án đúng. Tức là câu hỏi có thể có nhiều đáp đúng chứ không phải là có 1 lựa chọn duy nhất như trước đây.

Học lý thuyết lái xe A1 và A2 bằng phần mềm chắc nghiệm theo bộ đề:

– Là phần mềm chuẩn áp dụng cho thi sát hạch quốc gia bắt đầu từ ngày 01/07/2013
– Giúp ôn thi sát hạch lý thuyết luật giao thông đường bộ dưới dạng trắc nghiệm để lấy giấy phép lái xe các hạng A1, A2, B1, B2, C, D, E, F.
– Có đầy đủ dữ liệu 450 câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe và sa hình.
– Tìm kiếm câu hỏi bằng cách gõ nội dung cần tìm.
– Chế độ ôn thi cho phép xem toàn bộ 450 câu hỏi.
– Chế độ làm bài thi với các bộ đề ngẫu nhiên.
– Chấm điểm thi, xem kết quả sau khi làm xong bài thi.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm chắc nghiệm học lý thuyết lái xe a1, a2…

– Phần mềm này chạy trên hệ điều hành Windows XP Servives Pack 3, Windows 7, Windows8…

– Bạn có thể phải tải thêm Netframework 2.0 trở lên để chạy phần mềm này.

– Bạn tải phần mềm thi thử sát hạch lý thuyết xe máy và ô tô tại đây:phần mềm học lý thuyết lái xe a1
– Sau khi tải xong bạn giải nén và cài đặt
học lý thuyết lái xe a1

Màn hình cài đặt

– Cài đặt xong bạn nhấp vào biểu tượng cột đèn để chạy chương trình. Nhấp chọn loại bằng muốn thi.

học lý thuyết lái xe a1 a2

Màn hình sau khi cài đặt hãy trọn loại bằng và thi thôi

– Đáp án theo các số và có ô vuông để click chuộn vào số tương ứng để chọn đáp án, bấm mũi tên lên xuống để chọn câu hỏi Một câu hỏi có thể chọn nhiều đáp án. Khi thực hiện xong bà thi, Chương trình sẽ hiện ra kết quả bài thi. Bấm nút xem bài thi và đáp án để xem lại kết quả thi. Phần mềm cho bạn biết bạn trượt hay đỗ bài thi luôn.

trả lời trắc nghiệm lái xe a1

Màn hình trả lời câu hỏi

Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT đã quyết định áp dụng bộ câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới gồm 450 câu thay cho bộ câu hỏi cũ (405 câu) tại các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc. Bộ 450 câu hỏi này được biên soạn theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 41: 2012/BGTVT) về báo hiệu đường bộ, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN 40:2012/BGTVT) sẽ được áp dụng từ ngày 01/7/2013.

Những điếm mới hơn của bộ đề 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ.

– 1 câu hỏi có thể có nhiều đáp đúng chứ không phải chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, thí sinh dự thi sẽ phải lựa chọn tất cả các phương án đúng.
– Không còn các đáp án dạng như “Tất cả phương án trên đều đúng”, “Tất cả phương án trên đều sai”, “Cả hai phương án trên đều đúng”, “Cả A và B đều đúng”
– Thêm danh sách biển báo giao thông: biển cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh.
– Mẹo thi sát hạch lái xe của bộ câu hỏi 405 câu cũ không còn tác dụng.
– Kết cấu của Bộ 450 câu hỏi học lý thuyết lái xe a1 và các hạng bằng  khác dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, gồm:
+ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu số 1 đến câu số 145: 145 câu
+ Nghiệp vụ vận tải từ câu số 146 đến câu số 175: 30 câu
+ Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu 176 đến câu 200: 25 câu
+ Kỹ thuật lái xe ô tô từ câu 201 đến câu 235: 35 câu
+ Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô từ câu 236 đến câu 255: 20 câu
+ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ số 256 đến câu số 355: 100 câu
+ Giải các thế sa hình từ số 356 đến câu số 450: 95 câu
– Sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.
– Sử dụng bộ 420 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp GPLX hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).
– Sử dụng bộ 390 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A3 và A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo sửa chữa ô tô và 05 câu ít liên quan đến giấy phép lái xe hạng A3, A4 sau: 119, 120, 147, 152, 166).
– Sử dụng bộ 150 câu hỏi học lý thuyết lái xe a1 dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1 và A2 được lựa chọn trong bộ 450 câu (bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 và A2 được in thành tài liệu học tập).
– Bộ đề dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng, được phân loại cụ thể như sau:
+ Bộ đề sát hạch cấp bằng lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F gồm 30 câu. trong đó có 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông; 1 câu về nghiệp vụ vận tải; 1 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe, 1 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa, 9 câu về hệ thống biển báo, 9 câu về giải các thế sa hình
+ Bộ đề sát hạch cấp bằng lái xe mô tô hạng A1, A2, A3 và A4 gồm 20 câu.

Tham khảo thêm thông tin mới về thi bằng lái xe máy a2 năm 2018.

Save

You may also like...